Välkommen till alfapal vattenfilter AB

Vattenrening i en högre klass

Våra vattenfilter tillverkas av Cintropur i Belgien och finns över hela världen sedan 40 år tillbaka.
Den patenterade cyklonmetoden kombinerar högt flöde, lågt tryckfall och minsta möjliga behov av service. 
Filtren är godkända för upp till 16 bars arbetstryck, vilket indikerar mycket hög kvalitet.  Dom är absolut korrosionsfria och livsmedelsklassade. 

Cyklonfilter renar vatten från partiklar ner till en tusendels millimeter och flöden upp till 32 m3/h. 
De används av mejerier, bryggerier, Brf-föreningar, stormarknader osv. 
Priser och tekniska data hittar du här

alfapal ab etablerades 1985 och distribuerar cyklonfilter sedan 15 år tillbaka. Konsultera oss gärna på telefon 0413-212 80